Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, March 12, 2014

Đối tượng học: 
+ Nếu đã có kiến thức lập trình căn bản có thể lượt 1 số bài tập quá cơ bản.
+ Bạn nào còn yếu lập trình căn bản, cũng như chưa học lập trình căn bản vẫn có thể học  với điều kiện phải thực hiện tất cả các bài tập để quen với ngôn ngữ và lập trình.
Lưu ý:
Cách trình bày code:
1. Các class nằm trong 1 project
2. Tạo menu để dễ dàng quản lý
3. Trong mỗi class bố cục code rõ ràng ( thêm chú thích nếu cần)

1. Bắt đầu sẽ là làm quen với ngôn ngữ C#


2. Bắt đầu với OOP sẽ là làn quen với class và đối tượng để xây dựng 1 class OOP3. Tiếp tục củng cố class với đối tượng nhưng sẽ làm với dạng danh sách ( mảng ) đặc biệt lưu ý phần cấp phát bô nhớ!

4. Ôn vững class với xây dựng đối tượng 
Kết hợp các kỹ thuật xữ lý để xây dựng các phương thức cho đối tượng

Sau khi hoàn thành các khái niệm cơ bản của OOP chúng ta sẽ đi sâu vào OOP đặc biệt các ứng dụng của nó mà đặc biệt chỉ có ơ OOP như tính chất: đa hình kế thừa, trừu tượng,......
6. Update......
0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts