Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, March 6, 2014

1. Delegate là vùng dữ liệu gồm các phương thức ( biến chữa phương thức)
+ Các phương thức có chung kiểu dữ liệu trả về và giống danh sách tham số
2. Đặc điểm
+ Chứa phương thức

[​IMG]

+ Thay đổi được

[​IMG]

+ Có thể chữa nhiều

3. Là 1 thành phần của class
Ủy quyền

PHP:
[/FONT]
 public class 
LTVdotNet
    
{   
        public static 
void LTWebASP(string ten)
        {
            
Console.WriteLine("Da thuc hien web ASP.NET "+ten);
        }
    }

[
SIZE=14px]public  class LTVJava
    
{
      public static 
void LTWebJSP(string ten)
        {
            
Console.WriteLine("Da thuc hien web JSP " ten);
        }
    }[/
SIZE]delegate void dLTWeb(string web);
    class 
LTV
    
{
        public 
dLTWeb LTW;
        public 
void LTWinDowsForm()
        {
            
Console.WriteLine("Lap trinh windows form");
        }
    }
[
FONT=Georgia]

[​IMG]

Khi nào cần dùng delegate:
+ Không cần định nghĩa
+ Cần thay đổi phương thức khi gọi
Bài viết viết bởi StudyCoding

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts