Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, February 27, 2014


* Đối tượng học: 
- Người chưa có kiến thức về lập trình
- Các đối tượng muốn đi vào hướng lập trình ứng dụng vào thực tế
- Học sinh phổ thông, sinh viên cần trang bị kiến thức kỹ năng lập trình cơ bản theo công nghệ Microsoft .NET hỗ trợ trong học tập.
* Điều kiện học:
 - Đã có kiến thức căn bản phổ thông, suy luận, yêu thích lập trình.
Nội dung và mục tiêu khóa học 
+ Lập trình C# căn bản: 
1. Giới thiệu về .NET 
2. Làm việc với Visual Studio 2013 , Debug chương trình
3. Lớp và đối tượng C# - Giải bài tập
4. Cấu trúc điều khiển - Giải bài tập
5. Vòng lặp - Giải bài tập
6. Mảng - Giải bài tập
8. Kiểu dữ liệu - Giải bài tập
9. Xữ lý ngoại lệ - Giải bài tập
10. Khái niệm lập trình hướng đối tượng OOP C# - Giải bài tập


+ Lập trình C# nâng cao
1. Các khái niệm bổ sung
2. Tìm hiểu về Event và Generic 
3. Anonymous Method And Lambda Expression
4. ImplicitlyType - AnonymousType - ExtensionMethod
5. Tìm hiểu về LinQ

+ Lập trình WindowsForm C#
1. Từ Console đên Windows
2. Làm việc với Form
3. Control và Event
4. Kết nối và truy vấn CSDL
5. Cập nhập CSDL
6. Mô hình 3 lớp
7. Mô hình 3 lớp với LinQ
8. MDI
9. Đóng gói setup chương trình

Link down tài liệu 
Học phí: thỏa thuận hoclaptrinh.itnoo1@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts