Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, February 27, 2014


* Đối tượng học: 
- Người chưa có kiến thức về lập trình
- Các đối tượng muốn đi vào hướng lập trình ứng dụng vào thực tế
- Học sinh phổ thông, sinh viên cần trang bị kiến thức kỹ năng lập trình cơ bản theo công nghệ Microsoft .NET hỗ trợ trong học tập.
* Điều kiện học:
 - Đã có kiến thức căn bản phổ thông, suy luận, yêu thích lập trình.
Nội dung và mục tiêu khóa học 
+ Lập trình C# căn bản: 
1. Giới thiệu về .NET 
2. Làm việc với Visual Studio 2013 , Debug chương trình
3. Lớp và đối tượng C# - Giải bài tập
4. Cấu trúc điều khiển - Giải bài tập
5. Vòng lặp - Giải bài tập
6. Mảng - Giải bài tập
8. Kiểu dữ liệu - Giải bài tập
9. Xữ lý ngoại lệ - Giải bài tập
10. Khái niệm lập trình hướng đối tượng OOP C# - Giải bài tập


+ Lập trình C# nâng cao
1. Các khái niệm bổ sung
2. Tìm hiểu về Event và Generic 
3. Anonymous Method And Lambda Expression
4. ImplicitlyType - AnonymousType - ExtensionMethod
5. Tìm hiểu về LinQ

+ Lập trình WindowsForm C#
1. Từ Console đên Windows
2. Làm việc với Form
3. Control và Event
4. Kết nối và truy vấn CSDL
5. Cập nhập CSDL
6. Mô hình 3 lớp
7. Mô hình 3 lớp với LinQ
8. MDI
9. Đóng gói setup chương trình

Link down tài liệu 
Học phí: thỏa thuận hoclaptrinh.itnoo1@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts