Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Saturday, December 21, 2013

Viết chương trình bằng C

1. Mua hàng trả góp
Một người mua điện thoại iphone trả góp với giá là 15000000 (15 tr), trả góp trong vòng 12 tháng, với lãi suất ngân hàng là 10%/1 năm.
Tính số tiền mà người đó phải trả hàng tháng

2. Một người mua điện thoại Sony Xperia Z trả góp với giá là 16.990.000, trả góp trong vòng 30 tháng, với lãi suất ngân hàng là 10%/1 năm. (->2.5*10%)
Tính số tiền mà người đó phải trả hàng tháng trong vòng 36 tháng sẽ là bao nhiêu?
So với giá trị gốc thì người đó phải trả thêm là bao nhiêu?

3. Viết chương trình nhập vào 10 số nguyên, tìm và in ra màn hình giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong các số vừa nhập

4. Một người gửi tiền vào ngân hàng với chu kỳ 1 tháng và lãi suất 7%/năm, hãy in ra số tiền người đó nhận được sau mỗi tháng trong vòng 30 tháng

Dùng mảng để lưu tiền nhận được sau mỗi tháng
Tháng 1: Tiền nhận được bằng tiền gửi x
Tháng 2: Tiền nhận được bằng tiền gửi x*(1+0.07/12)
Tháng 3: Tiền nhận được bằng <Tiền nhận của tháng 2>*(1+0.07/12)

Tháng thứ 30: Tiền nhận được bằng <Tiền nhận của tháng 29>*(1+0.07/12)

Nếu chu kỳ gửi là 3 tháng và lãi suất là 8% thì tiền nhận được sau mỗi tháng là bao nhiêu, biết lãi suất gửi không kỳ hạn là 2.5%/năm (1 năm là 360 ngày)
Tiền gửi là x (VND)[0]
Tiền lãi sau 1 tháng: = x(1+0.025*30/360) [1]
Tiền lãi sau 2 tháng: = x(1+0.025*60/360) [2]
Tiền lãi sau 3 tháng: = x(1+0.08*3/12) = x3 [3]
Tiền lãi sau 4 tháng: = x3*(1+0.025*30/360)[4]
Tiền lãi sau 5 tháng: = x3*(1+0.025*60/360)[5]
Tiền lãi sau 6 tháng: = x3*(1+0.08*3/12)=x6 [6]

5. Mua hàng trả góp khách hàng phải trả 2 khoản gồm
•    Tiền trả ban đầu
•    Tiền trả hàng tháng
Tiền trả hàng tháng tính bằng số tiền phải trả còn lại * lãi suất trong số tháng phải trả/số tháng
Ví dụ:

Người mua hàng giá 50,000,000 trả trước 10,000,000 và trả hàng tháng sau 6 tháng với lãi suất là 10%/năm thì số tiền người ấy phải trả hàng tháng là
(50,000,000-10,000,000)*(1+6*0.1/12)/6=7,000,000

Viết chương trình tính số tiền phải trả hàng tháng của khách mua hàng
Nhập vào: số tiền phải trả, số tiền trả trước, số tháng và lãi suất/năm
In ra: Số tiền phải trả theo tháng

6. Gói cước internet 3G được tính như sau
 • 10000 tiền duy trì dịch vụ hàng tháng
 • 30000 tiền gói cước hàng tháng, khách hàng sẽ được miễn phí dung lượng 300MB
 • Nếu vượt quá 300 MB miễn phí, khách hàng sẽ phải trả 200d/1MB sử dụng
Hãy viết hàm tính tiền của khách hàng theo dung lượng sử dụng hàng tháng (theo MB)
cho mẫu hàm như sau
double tinhtien(long dungluongMB)

7. Viết chương trình nhập vào một mảng số thực (tối đa 100 phần tử), đếm và in ra màn hình các số có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị x nhập từ bàn phím. Trong trường hợp không có số nào có giá trị thỏa mãn cần in ra thông báo: "không có giá trị hợp lệ trong dãy ban đầu"

8. Chương trình vay vốn mua nhà của một ngân hàng như sau
 • thời gian trả từ 2-20 năm
 • trả dần tiền theo tháng
 • 12 tháng đầu lãi suất vay ưu đãi như sau
  Giá trị khoản vay
  Lãi suất ưu đãi trong 12 tháng đầu của khoản vay
  từ 1 tỷ đồng trở lên
  9.99%
  từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ
  10.99%
  dưới 500 triệu đồng
  11.49%
 • Các tháng tiếp (tháng 13 trở đi) theo lãi suất vay còn lại là 12%/năm (tính trên số dư nợ và số tháng còn lại)
VD. Vay mua nhà 2 tỷ, trong 3 năm
Các tháng trong 12 tháng đầu sẽ phải trả là 2 000 000 000 * (1+0.0999)^3/36
Từ tháng 13 trở đi sẽ phải trả tiền hàng tháng là
(2 000 000 000 - (2 000 000 000 * (1+0.0999)^3/36)*12)*(1+0.12)^2/24


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts