Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, January 18, 2013

1. Làm việc với mảng một chiều trong Pascal

Khái niệm: Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử có cùng kiểu
Khai báo mảng 1 chiều:
Cách 1: Trực tiếp

Var <DS biến mảng> : array[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểu phần tử> ;


Cách 2: Gián tiếp

Type <Tên mảng> = array[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểu phần tử> ;
Var <DS biến mảng> :<Tên mảng> ;

Truy cập phần tử trong mảng một chiều


2. Bài tập về mảng một chiếu trong lập trình Pascal


tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts